Parent Teacher Association

President 

Yu Yan Huang

Vice Presidents 

Rosa Rodriguez

Yu Dan Chan

Treasurer 

Xiu Hui Chen

Financial Secretary

Le Ying Wang

Recording Secretary 

Ying Ying Zheng

Recreational Coordinators 

Jing Chen

Layla Edwards

Li Chen

Chun Hua Pan

2019 – 2020 School Leadership Team

Yu Yan Huang

Rosa Rodriguez

Chun Hua Pan

Xiu Yan Lin

2019 – 2020 Title 1 Members

Rosa Rodriguez

Layla Edwards