Parent Teacher Association

President 

Le Ying Wang

Vice Presidents 

Xiu Hui Chen

Treasurer 

Mei Ling Wang

Financial Secretary

Yu Lian Zhong

Recording Secretary 

Sally Zhao

Recreational Coordinators 

Bi Zhen Huang

Yi Pan

Qi Lan Liao

Jian Nong Zhen

2022 – 2023 School Leadership Team (Parent Members)

Le Ying Wang

Xiu Hui Chen

Mei Ling Wang

Yu Lian Zhong

2022 – 2023 Title 1 Members

Sally Zhao