Parent Teacher Association

President 

Yu Yan Huang

Vice Presidents 

Le Ying Wang

Lily Huang

Treasurer 

Xiu Hui Chen

Financial Secretary

Xiu Feng Chen

Recording Secretary 

Ying Ying Zheng

Recreational Coordinators 

Jiang Zhen

Xiu Qing Dong

Sen Ya Lin

Priscilla Brou

2021 – 2022 School Leadership Team (Parent Members)

Yu Yan Huang

Le Ying Wang

Mei Ling Wang

Xiu Feng Chen

2021 – 2022 Title 1 Members

Le Ying Wang